Ontwerpbesluit beheer politie

Omschrijving

Ontwerpbesluit voor regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie).

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Veiligheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 15-11-2014
Documentdatum 13-11-2014
Onderwerp Politie

Publicaties