Circulaire bezoldiging voorzitters en leden dagelijks bestuur waterschappen 2015

Omschrijving

Deze circulaire beschrijft de wijzigingen van de bezoldigingsbedragen per 1 januari 2015 voor voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen. En de wijziging in de tegemoetkoming van de ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Water
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 01-06-2015
Documentdatum 02-06-2015
Onderwerp Waterschappen

Publicaties