Nota van toelichting ontwerpbesluit elektriciteit en gas

Omschrijving

Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Energie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 30-06-2015
Documentdatum 01-07-2015
Onderwerp Energie thuis

Publicaties