Selectielijst RWI versie ter inzage

Omschrijving

Selectielijst voor de archiefbescheiden voortkomend uit de bedrijfsvoeringstaken van de zorgdrager Raad voor Werk en Inkomen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 27-01-2011
Documentdatum 27-01-2011
Onderwerp Archieven

Publicaties