Consultatiedocument Gids proportionaliteit

Omschrijving

Het ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vraagt uw aandacht voor de Gids proportionaliteit. Het ministerie wil belanghebbenden in de gelegenheid stellen hun mening te geven over het definitieve concept en legt het daarom bij u voor ter consultatie.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 07-09-2011
Documentdatum 08-09-2011
Onderwerp Aanbesteden

Publicaties