Brief over bedenkingen tegen invoering van artikel 2.2.5. in Wmo 2015

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ouderenzorg
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 04-07-2016
Documentdatum 05-07-2016
Onderwerp Zorg en ondersteuning thuis

Publicaties