Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2015

Omschrijving

MG-circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens per 2015. Geeft tevens informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd, de maatregel één bankrekeningnummer en de bevriezing van de maximale huurgrens cq. liberalisatiegrens.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Wonen
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 17-11-2014
Documentdatum 18-11-2014
Onderwerp
  • Huurtoeslag
  • Huurwoning
  • Woningcorporaties

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: parameters-huurtoeslag-inkomensgrenzen-staatssteun-verkoopregels-en-inkomensafhankelijke-huurverhoging-en-liberalisatiegrens-2015.pdf