Nota Van Afval Naar Grondstof. Bijlage 1: Voortgang van de acties per operationele doelstelling

Omschrijving

De bijlage bij de nota Van afval naar grondstof beschrijft de voortgang van de acties per operationele doelstelling.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Afval
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-04-2015
Documentdatum 15-04-2015
Onderwerp Duurzame economie

Publicaties