Arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening

Omschrijving

Inspecties naar de organisatie van veilige en gezonde werkomstandigheden in de sociale werkvoorziening 2011

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 15-01-2013
Documentdatum 16-01-2013

Publicaties