Uitvoering motie Koppejan c.s. (Kamerstukken II 2008/2009, 31527, nr. 8)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Recreatie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-02-2012
Documentdatum 17-02-2012
Onderwerp Sport en bewegen

Publicaties