Beoordelingskaders accreditatie Hoger onderwijs NVAO

Omschrijving

De beslisregels waarmee de NVAO een opleiding in het hoger onderwijs beoordeelt. 

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 26-05-2011
Documentdatum 26-05-2011

Publicaties