Bestuurlijk Statement Monitor Integriteit

Omschrijving

Verklaring Integriteit en integriteitsbeleid openbaar bestuur ondertekend door de minister van BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 16-12-2012
Documentdatum 12-12-2012
Onderwerp Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Publicaties