Kamerbrief over voornemen intrekken wetsvoorstel deelfonds sociaal domein

Omschrijving

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over het voornemen tot intrekking van het wetsvoorstel houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 10-09-2014
Documentdatum 11-09-2014
Onderwerp Gemeenten

Publicaties