WIA-voorzieningen bestuur waterschap

Omschrijving

In deze circulaire vindt u informatie over de WIA-voorzieningen voor een voorzitter, dagelijks bestuurder en algemeen bestuurslid van een waterschap.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Water
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 14-07-2013
Documentdatum 15-07-2013
Onderwerp Waterschappen

Publicaties