Inkoop (Hoofdstuk 2.4 uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk)

Omschrijving

De Rijksoverheid heeft in 2010 stappen gezet om haar inkopen en aanbestedingen verder te professionaliseren. Een van de prioriteiten was het uitbreiden van categoriemanagement. Ook zijn vorderingen gemaakt op het gebied van elektronisch bestellen en factureren.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inkoop en beheer
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 16-05-2011
Documentdatum 17-05-2011
Onderwerp Inkopen door het Rijk

Publicaties