Voorstel herziening detacheringsrichtlijn

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 03-04-2016
Documentdatum 04-04-2016
Onderwerp Arbeidsovereenkomst en cao

Publicaties