Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Omschrijving

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 01-02-2016
Documentdatum 02-02-2016
Onderwerp Rijbewijs

Publicaties