2e nota van wijziging inzake wetsvoorstellen in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden

Omschrijving

2e nota van wijziging naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en slachtofferzorg.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Rechtspraak
  • Veiligheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 23-05-2015
Documentdatum 22-05-2015
Onderwerp
  • Straffen en maatregelen
  • Slachtofferbeleid

Publicaties