Jaarverslag 2012 PUR: Wetstoepassing @ Jurisprudentie

Omschrijving

In de ‘Bijlage Wetstoepassing en Jurisprudentie’ behorend bij het Jaarverslag 2012 van de Pensioen- en Uitkeringsraad, worden beslissingen op het beleidsterrein van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op dit gebied gepresenteerd.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 01-12-2013
Documentdatum 02-12-2013

Publicaties