Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

Omschrijving

De Jaarrapportage Bedrijfsvoering geeft een samenhangend beeld van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. De jaarrapportage verschijnt jaarlijks in mei.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inkoop en beheer
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 12-05-2013
Documentdatum 13-05-2013
Onderwerp
  • Inkopen door het Rijk
  • Rijksoverheid

Publicaties