Overheidsgaranties

Omschrijving

De overheid verstrekt naast subsidies ook garanties aan derden. De overheid zegt dan toe om, wanneer een onverwachte gebeurtenis zich voordoet, een bedrag aan een instelling of fonds te betalen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 28-02-2012
Documentdatum 29-02-2012

Publicaties