Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Omschrijving

Besluit van 30 september 2015, houdende vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en een aantal daarmee verband houdende verordeningen en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van 16 september 2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Klimaatverandering
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 26-10-2015
Documentdatum 30-09-2015

Publicaties