Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

Omschrijving

In juni 2010 hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010 afgesloten. Daarin maken zij afspraken over aanpassingen van de arbeidspensioenen. Er zijn belangrijke aanpassingen nodig. Het Pensioenakkoord bevat ook de afspraak om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 09-06-2011
Documentdatum 09-06-2011
Onderwerp Pensioen

Publicaties