Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

Omschrijving

Deze MG-circulaire (2012-01) gaat onder meer in op het huurprijsbeleid per 1 juli 2012, inclusief de voorgestelde hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000, de huurprijsnorm voor woningcorporaties en de huurprijsliberalisatie.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 02-02-2012
Documentdatum 02-02-2012
Onderwerp Huurwoning

Publicaties