Aanbestedingsreglement Werken 2016

Omschrijving

Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 03-05-2016
Documentdatum 01-05-2016
Onderwerp Aanbesteden

Publicaties