Nota wijziging Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag

Omschrijving

Nota van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van het door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebrachte verslag bij het voorstel van Wet houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 23-11-2010
Documentdatum 24-11-2010
Onderwerp Minimumloon

Publicaties