Handleiding Bouwbesluit rekenhulp veilig vluchten (versie januari 2014)

Omschrijving

De rekenhulp is een middel bedoeld om de opvang- en doorstroomcapaciteit van gebouwen te kunnen berekenen. De opvang- en doorstroomcapaciteitberekening is normaal een complexe berekening die u met de rekenhulp op eenvoudige wijze kunt uitvoeren. De rekenhulp is tevens een hulpmiddel bij aanpassingen aan of bij het ontwerp van uw gebouw. Door de invoer op punten te wijzigen kunt u bekijken hoe groot het aantal personen is dat veilig kan vluchten.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 26-09-2012
Documentdatum 03-07-2012
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties