Aanbiedingsbrief Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer bij de Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013’

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 20-05-2014
Documentdatum 21-05-2014
Onderwerp Campagnes

Publicaties