Brief budgethouders

Omschrijving

In deze brief en in bijgevoegde folder leest u hoe wij de problemen met het PGB trekkingsrecht de komende tijd gaan aanpakken. Deze aanpak is een samenwerking tussen de gemeenten, de zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de SVB.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ouderenzorg
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 17-05-2015
Documentdatum 18-05-2015
Onderwerp Zorg en ondersteuning thuis

Publicaties