Bijlage IV - Voorstel validatieprocedure geluidreductie NAVO-vliegbasis Geilenkirchen

Omschrijving

Deze procedure is opgezet na overleg met NLR, TNO en RIVM om een geluidreductie van 35 procent te bereiken in 2012.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Natuur en milieu
  • Verkeer
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 09-11-2011
Documentdatum 09-11-2011
Onderwerp
  • Luchtvaart
  • Geluidsoverlast

Publicaties