Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 24-10-2016
Documentdatum 25-10-2016
Onderwerp Fouten en fraude in de zorg

Publicaties