Algemeen Kader Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur OCW, IPO en VNG

Omschrijving

In het cultuurbeleid hebben verschillende overheden elk een eigen verantwoordelijkheid. Het rijk, de provincies en de steden kunnen elkaar door goede samenwerking versterken. Gezamenlijk kunnen de drie overheden een sterk voorzieningenniveau verzorgen. Ook werken de overheden programmatisch samen. De afstemming met de regios, de drie grote steden en VNG/IPO is vastgelegd in het Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur 2013-2016. Dit kader is door de drie partijen, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het IPO (Interprovinciaal Overleg) en het Ministerie van OCW, ondertekend. Het kader vormt de basis voor beleidsafstemming en voor het afsluiten van de cultuurconvenanten 2013-2016. Daarnaast is de taakverdeling tussen de verschillende overheidslagen weergegeven.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Ondernemen
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 21-05-2012
Documentdatum 21-05-2012
Onderwerp
  • Provincies
  • Ondernemen en innovatie
  • Gemeenten

Publicaties