Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

Omschrijving

Informatie over de wijzigingen in het stelsel van arbo-certificaten en de gevolgen hiervan voor bedrijven die werken met asbest.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Circulaire
Geldig van 13-10-2011
Document creatiedatum 14-10-2011

Publicaties