Kamerbrief over beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs

Omschrijving

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de Beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Ruimtelijke ordening
  • Onderwijs en wetenschap
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 28-05-2013
Documentdatum 29-05-2013
Onderwerp
  • Bevolkingskrimp
  • Leerlingendaling

Publicaties