Olympische Hoofdstructuur Stresstest - Stressfactoren en oplossingsrichtingen bij de ontwikkeling van Olympische projecten en locaties

Omschrijving

De Stresstest Olympische Hoofdstructuur gaat dieper in op aspecten van de voorbereiding van locaties en projecten die in beeld zijn voor de Olympische Spelen in Nederland in 2028. Dit onderzoek is input geweest voor het traject om te komen tot een keuze voor de naamgevende stad en vormt een bouwsteen voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke plannen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Recreatie
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 25-06-2012
Documentdatum 01-02-2012
Onderwerp Sport en bewegen

Publicaties