Correcte registratie op een briefadres in de GBA

Omschrijving

Circulaire van minister Spies (BZK) aan gemeenten over het registreren van briefadressen bij de GBA (Gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Migratie en integratie
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 05-07-2012
Documentdatum 01-06-2012
Onderwerp
  • Paspoort en identiteitskaart
  • Gemeenten

Publicaties