Concept subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020

Omschrijving

Ontwerpregeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2017-2020 (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Cultuur
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 07-06-2015
Documentdatum 08-06-2015
Onderwerp Kunst en cultuur

Publicaties