Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Omschrijving

Met ingang van 1 oktober 2011 zullen de herziene maximumprijzen voor geneesmiddelen worden vastgesteld. De ontwerpregeling zal gedurende zes weken na de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is geplaatst, ter inzage worden gelegd. Na afloop van deze termijn zullen de maximumprijzen definitief worden vastgesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 23-06-2011
Documentdatum 24-06-2011
Onderwerp Medicijnen

Publicaties