Incidentrapportage 2008-2010

Omschrijving

Met deze rapportage wordt de Tweede Kamer der Staten Generaal geïnformeerd over incidenten, de resultaten van onderzoeken door de Arbeidsinspectie en conclusies. Deze incidenten zijn ontstaan tijdens het werken met gevaarlijke stoffen. Dit zijn incidenten waarbij sprake is van ernstig gevaar voor de gezondheid van mensen en het milieu, door een plotselinge gebeurtenis met gevaarlijke stoffen.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Stoffen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 10-10-2011
Documentdatum 11-10-2011
Onderwerp Gevaarlijke stoffen

Publicaties