Aanbiedingsbrief bij nota Waarborgfunctie

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer bij de nota over de waarborgfunctie van het Koninkrijk. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-07-2011
Documentdatum 15-07-2011
Onderwerp Rijksoverheid

Publicaties