Beleidsregel toetsingskader algemeen verbindend verklaring CAO-bepalingen

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 27-11-2013
Documentdatum 28-11-2013
Onderwerp Arbeidsovereenkomst en cao

Publicaties