MG 2016-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 16-02-2016
Documentdatum 16-02-2016
Onderwerp
  • Huurwoning
  • Huurverhoging
  • Huurprijs en puntentelling

Publicaties