Toezicht BZK op zelfstandige organisaties 2013 - 2017

Omschrijving

Om te waarborgen dat de zelfstandige organisaties van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het BZK-beleid naar behoren uitvoeren, wordt vanuit het ministerie van BZK toezicht gehouden. De wijze waarop dat toezicht vorm moet worden gegeven is hoofdonderwerp van dit toezichtkader.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 07-05-2013
Documentdatum 07-05-2013

Publicaties