Bestuurlijke afspraken in relatie tot de integratie-uitkering sociaal domein

Omschrijving

Bestuurlijke afspraken van de minister Plasterk (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in relatie tot de integratie-uitkering Sociaal Domein.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Convenant
Geldig van 10-09-2014
Document creatiedatum 11-09-2014
Onderwerp Gemeenten

Publicaties