Taakstelling huisvesting vergunninghouders voor het eerste halfjaar van 2011

Omschrijving

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert, mede namens de minister van Immigratie en Asiel, de Colleges van Burgemeester en Wethouders, Gedeputeerde Staten van de provincies en de dagelijkse besturen van de WGR-plusregios in deze circulaire over de taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de periode van 1 januari tlm 30 juni 2011.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 24-11-2010
Documentdatum 25-11-2010
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties