Derde nota van wijziging van de Woningwet en enige andere wetten

Omschrijving

Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Bouwen en verbouwen
  • Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-10-2012
Documentdatum 29-10-2012
Onderwerp
  • Energielabel woningen en gebouwen
  • Duurzaam bouwen en verbouwen

Publicaties