Kamerbrief met kabinetsreactie op vierde jaarlijkse rapportage van College voor de Rechten van de Mens

Omschrijving

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een Kabinetsreactie op de vierde jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
 • Ouderenzorg
 • Terrorisme
 • Rechtspraak
 • Rechten en vrijheden
 • Criminaliteit
 • Jeugdzorg
 • Rechten en vrijheden
 • Migratie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 20-11-2016
Documentdatum 21-11-2016
Onderwerp
 • Zorg en ondersteuning thuis
 • Terrorisme en nationale veiligheid
 • Straffen en maatregelen
 • Rechten van mensen met een handicap
 • Kindermishandeling
 • Jeugdhulp
 • Discriminatie
 • Asielbeleid

Publicaties