Ontwerpen aan de Olympische hoofdstructuur

Omschrijving

Wat zijn de mogelijkheden en kansen om de Olympische Spelen in 2028 ruimtelijk in te passen in Nederland? Dit is de vraag die centraal staat bij het ontwerp en de planning van de Olympische Hoofdstructuur. Deze brochure geeft een samenvatting van een verkennend onderzoek dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met de bureaus One Architecture en Zwarts en Jansma Architecten, hiernaar heeft uitgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de resultaten.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Recreatie
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 28-03-2011
Documentdatum 29-03-2011
Onderwerp Sport en bewegen

Publicaties