Besluit houdende wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg

Omschrijving

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met een uitzondering op de identificatieplicht voor jeugdigen en met de aanwijzing van Sanquin als zorgaanbieder.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Migratie en integratie
  • Rechten en vrijheden
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 24-06-2012
Documentdatum 25-06-2012
Onderwerp
  • Paspoort en identiteitskaart
  • Patiëntenrecht en cliëntenrecht

Publicaties