Advies van Overleg Platform Bouwregelgeving

Omschrijving

Advies van het Overleg Plartorm Bouwregelgeving.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 24-03-2014
Documentdatum 24-03-2014
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties